Prynwyr Alwminiwm Japaneaidd yn Negodi Premiymau Galw Heibio 33% Ch4

Alwminiwm Japaneaidd

Gosodwyd y premiwm ar gyfer alwminiwm a gludwyd i brynwyr Japaneaidd rhwng mis Hydref a mis Rhagfyr, ar $ 99 y dunnell, i lawr 33 y cant o'r chwarter blaenorol, gan adlewyrchu galw gwan a digon o stocrestrau, dywedodd pum ffynhonnell sy'n ymwneud yn uniongyrchol â thrafodaethau prisio.

Roedd y ffigur yn is na'r $ 148 y dunnell a dalwyd yn chwarter Gorffennaf-Medi ac yn nodi'r pedwerydd dirywiad chwarterol yn olynol.Am y tro cyntaf ers chwarter Hydref-Rhagfyr 2020, roedd y premiwm yn is na $ 100.

Mae hefyd yn is na'r $ 115-133 a gynigir i ddechrau gan gynhyrchwyr.

Cytunodd Japan, mewnforiwr mwyaf Asia o fetelau ysgafn, i dalu Prem-Alum-JP premiwm chwarterol dros bris arian parod Cyfnewidfa Fetel Llundain (LME) CMAL0 ar gyfer llwythi o'r metel cynradd, sy'n gosod y meincnod ar gyfer y rhanbarth.

Dechreuodd y trafodaethau prisio chwarterol diweddaraf ddiwedd mis Awst gyda phrynwyr a chyflenwyr byd -eang o Japan, gan gynnwys Rio Tinto Ltd Rio.AX a South32 Ltd S32.

Mae'r premiwm is yn adlewyrchu cyfres o oedi wrth adfer y diwydiant gweithgynhyrchu modurol oherwydd prinder byd -eang o led -ddargludyddion.

“Gydag ailddechrau cynhyrchu gan awtomeiddwyr wedi eu gohirio dro ar ôl tro ac adeiladu stocrestrau, mae prynwyr yn ceisio lefelau premiwm is nag y gwnaethom eu dyfynnu i ddechrau,” meddai ffynhonnell cynhyrchydd.

Fe wnaeth mwy o stocrestrau lleol hefyd danlinellu’r sefyllfa orfodol a dwysáu pryderon am arafu economaidd byd-eang, meddai ffynhonnell defnyddiwr terfynol.

Cododd stociau alwminiwm yn nhri phrif borthladd Japan, Al-Stk-JPPRT, i 399,800 tunnell ddiwedd mis Awst o 364,000 tunnell ddiwedd mis Gorffennaf, yr uchaf ers mis Tachwedd 2015, yn ôl data gan Marubeni Corp 8002.


Amser postio: Hydref-05-2022